உடற் பருமனாக இருப்பது நோயா?(Is obesity a disease?)

அதிக உணவு, குறைந்த உடல் உழைப்பு போன்றவற்றால் உடலில் தேக்கி வைத்துள்ள கொழுப்பு அதிகமாகி உடல் பருமன் (Is obesity a disease) உருவாகின்றது.

Read more

உடல் பருமன் குறைய …. (to lose weight )

இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆண்கள்,பெண்கள், குழந்தைகள் என எல்லோருக்கும் பெரும் பிரச்சனையாக இருப்பது உடல் பருமன் (Obesity) அல்லது ஊளைச்சதை.இதற்கு முக்கியக் காரணம் பணியிடத்தில் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து

Read more