தாவர உணவுகளில் ஒமேகா-3 (Omega-3 in Vegetarian diets)

மூளை, இதயம் மற்றும் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் போன்ற உடலின் முக்கிய பாகங்களுக்கு சிறந்த ஊட்டச்சத்துக்களை ஒமேகா -3 (Omega-3) வழங்குகின்றன.

Read more