பழனி முருகனின் அறியப்படாத அதிசயங்கள் (Palani murugan)

பழனி(Palani murugan) கோயில் பஞ்சாமிர்தம் உலகப் புகழ் பெற்றது. தமிழகத்தில் தினந்தோறும் தங்க தேர் இழுத்தலும் ஏராளமான வருமானமும் வரும் கோயில் இது

Read more