பழனி மொட்டையும் சந்தனமும் ஏன் தெரியுமா? (Palani bald and sandalwood)

நேர்த்தி வைத்து ,மொட்டை (Palani bald and sandalwood) அடித்து ,தலைமுடியை கடவுளுக்கு காணிக்கையாக கொடுக்கும் வழக்கம் இந்து மக்களிடம் உண்டு.

Read more