பனங்கற்கண்டின் பயன்கள் (Benefits of Palm sugar)

“பனங்கற்கண்டு”  (Benefits of Palm sugar) இது பனைவெல்லத்திலிருந்து செய்யப்படும் இனிப்பு பொருளாகும்.இதில், 24 வகையான இயற்கைச் சத்துக் கள் உள்ளன.

Read more