பனீர் டிக்கா செய்யும் முறை (Paneer Tikka recipe)

பனீரில் இப்படி வித்தியாசமாக குச்சியில் குத்தி பன்னீர் டிக்கா (Paneer Tikka recipe) செய்து கொடுத்தால் குழந்தைகள் விரும்பி உண்பார்கள்.

Read more