பப்பளிப்பழம் தரும் சரும அழகு (Papaya skin beauty)

பப்பாளி உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மட்டுமல்லாது சருமத்தில் படிந்திருக்கும் இறந்த செல்களை நீக்கி மென்மை ,பொலிவை (Papaya skin beauty) பெற்று தரும்.

Read more