தோள்பட்டை வலி போக்க பர்வதாசனம் (Parvatasana)

பர்வதாசனத்தில்(Parvatasana) 2 நிலைகள் உண்டு. அமர்ந்தநிலை பர்வதாசனத்தில் முதுகுத்தண்டு வலுப்பெறுவதோடு தேக உறுதியும் ஏற்படுகிறது.

Read more