இதயம் காக்கும் பிரண்டை(Pirandai)

இதயத்தை பலப்படுத்தும் ,வாயு பிடிப்பை போக்க கூடியதும், கொழுப்பை குறைக்கவல்லதும் பிரண்டை (Pirandai) என பல்வேறு மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது.

Read more