பொன்னியின் செல்வன் முதன்மை கதாபாத்திரங்கள்(Ponniyin Selvan)

பொன்னியின் செல்வன் (Ponniyin Selvan) நாவலில் 55 பாத்திரங்கள் குறிப்பிடத்தக்கன. அதில் முக்கியமான பாத்திரங்கள் எவை? அவை என்ன பங்கை வகிக்கின்றன?

Read more