பிரதோஷ விரத சிறப்புக்கள் (Pradosh fast)

சிவனை வழிபட சிறந்தது பிரதோஷம். தரித்திரம் ஒழியவும், நோய் தீரவும், கெட்ட நோய்களின் துயர் மடியவும் பிரதோஷ வழிபாடு(Pradosh fast) சிறந்ததாகும்.

Read more