உறுப்புகளை இளமையாக்கும் மூச்சுப்பயிற்சி (Breathing exercise)

மூச்சுப்பயிற்சி (Breathing exercise) உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி தருகிறது. இருதயமும், நுரையீரலும் இளமையாக இருக்க இப்பயிற்சி பெரிதும் உதவுகின்றது.

Read more