சுவைமிகு இறால் ப்ரைட் ரைஸ் (Prawn fried rice)

இறால் ப்ரைட் ரைஸ் (Prawn fried rice) சுவையாக அருமையாக இருக்கும். பள்ளிக்கு வேலைக்கு எடுத்து செல்ல காலையில் இலகுவாக செய்யக் கூடிய முறையில்.

Read more