முடி உதிர்வதைத் தடுக்க கருஞ்சீரக எண்ணெய் (Black cumin oil to prevent hair fall)

தலைமுடி கொட்டும் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் கருஞ்சீரக விதை எண்ணெய்யைத் தலைக்கு தேய்த்துக் குளிக்க முடி கொட்டுவது (Prevent hair fall) நின்று விடும்.

Read more