சுவையான இலகுவான பூசணிகாய் சூப் (Pumpkin soup)

பொட்டாசியம் மிகுதியாக இருப்பதால், அதிக ரத்த அழுத்தத்தை தடுத்து, இதயம் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் வராமல் பாதுகாக்கிறது பூசணிசூப் (Pumpkin soup)

Read more