இராமேஸ்வரத்தின் புனிதம் வாய்ந்த தீர்த்தங்கள் (Rameshwaram theerthams)

இராமேஸ்வரத்திலுள்ள புனித தீர்த்தங்களில் நீராடி (Rameshwaram theerthams) இறைவனை வழிபட்டால் பாவங்கள் நீங்கும் என்பது பன்நெடுங்கால நம்பிக்கை.

Read more