உடல் சூட்டைக் குறைக்க சில வழிகள் (reduce body heat)

உடல் வெப்பத்தின் (body heat) அளவு சரியாக இல்லாவிடில் , ஆரோக்கியம் கெட்டு விடும்.உடல் சூட்டைக் குறைப்பதற்கான சில வழிமுறைகள் பற்றி பார்ப்போம்.

Read more