அல்சர் நோய்க்கு அரிய தீர்வு (Remedy for ulcer)

அல்சர் நோய்லிருந்தும் அதன் உபாதைகளிலிருந்தும் விடுபடுவதற்கு (Remedy for ulcer) நேரம் தவறாமல் உணவினை உட்கொள்ள வேண்டும் என்பது  மிக அவசியம்.

Read more