கறுப்பு கொண்டைக்கடலை குழம்பு (Chickpea curry)

கறுப்பு கொண்டைக்கடலைகுழம்பு  அருமையான சுவையில் (Chickpea curry) கறுப்புக் கொண்டைக்கடலை (Chickpea) பொதுவாகச் சுண்டலாகவும் குழம்பில் சேர்க்கப்பட்டும் சாப்பிடப்படுகின்றது. பழுப்பும் கறுப்பும் கலந்த நிறத்தில் சிறியதாக புரதசத்து 

Read more