வறுத்த பூண்டு தரும் அதிஅற்புத பயன்கள் (Roasted garlic)

வறுத்த பூண்டு (Roasted garlic) உடலுக்கு சென்ற சில மணி நேரத்தில் இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது. கெட்ட கொழுப்புகளை கரைத்து வெளியேற்றுகிறது.

Read more