மொறுமொறுப்பான சவ்வரிசி வடை (sago vadai)

சவ்வரிசி (Sago) என்றால் தித்திப்பான பாயாசம் தான் எல்லோருக்கும் நினைவில் வரும். ஆனால் இங்கு சவ்வரிசியில் வடை எப்படி செய்வது என பார்க்கலாம். சவ்வரிசி (Sago) ,சின்ன

Read more