சங்குப்பூவின் சிறந்த மருத்துவ பண்புகள் (Sangu poo)

சங்குப் பூ (Sangu poo) உலர்ந்த மலர்கள், புளூ டீ எனும் நீல நிற டீ தயாரிக்கவே பிரத்யேகமாக விலைக்கொடுத்து பல நாடுகளில் வாங்கப்படுகின்றன.

Read more