மன அமைதி தரும் சாந்தியாசனம் (Santhiyasana)

சாந்தியாசம் ( Santhiyasana) செய்வதால்,உச்சந்தலையில் இருந்து உள்ளங்கால் வரை ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும்.மூளை ஓய்வுபெறும். மனம் அமைதி கிட்டும்.

Read more