பெருமாள் கோவில் எள்ளு சாதம் (Sesame rice)

எள் ஏராளமான சத்துக்களை கொண்டுள்ளது.எள்ளுசாதம் (Sesame rice) ஆரோக்கியமான உணவு. இளம் நரை, முடி உதிர்தல், ஞாபக மறதி போன்ற பிரச்சனைகள் தீரும்.

Read more