எட்டு வடிவ நடைபயிற்சியும் பலன்களும் (Eight – shaped walking exercises)

சித்தர்கள் காட்டிய எட்டு வடிவ நடை பயிற்சியையை (Eight – shaped walking exercises) செய்வதால் ,.அதி கூடிய ஆரோக்கிய நன்மைகளைப் பெறலாம்.

Read more