குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற எளிமையான யோகாசனங்கள்(Simple yoga for kids)

தோப்புக்கர்ணம் (Simple yoga for kids) போடும் போது மூளை நரம்புகள் தூண்டப்படுவதால் மனம் ஒருமுகப்படும்.ஞாபகசக்தி ,கவனிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும்.

Read more