மூக்கடைப்பு, தும்மல், தலைவலி….சைனஸ் (Sinusitis)

சைனஸ் தொந்தரவில் (Sinusitis) பல வகை உள்ளது. அந்நோய் மூக்கை மட்டும் தாக்குவதில்லை. தலையில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையுமே பாதிக்கிறது. 

Read more