தேமல் ஏற்படக் காரணம் என்ன (Themal)

பூஞ்சைதொற்றால் வரும் தேமலை (Themal) கண்டதும்  சரிசெய்யாவிட்டால் முகம் ,உடல் முழுக்க பரவிவிடும். ஒரு கட்டத்தில் மேக் அப் ஐ மீறி த் தெரியும்.

Read more

சர்க்கரைநோயால் அரிப்பு,வறட்சி (Skin diseases)

சர்க்கரைநோயால் ,குருதியில் சர்க்கரையளவு அதிகரிப்பது பல உடற் பாதிப்புக்களை தரும் அதேவேளை, பல சரும நோய்களையும் (Skin Diseases) ஏற்படுத்துகிறது.

Read more