உடல் பருமன் குறைய …. (to lose weight )

இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆண்கள்,பெண்கள், குழந்தைகள் என எல்லோருக்கும் பெரும் பிரச்சனையாக இருப்பது உடல் பருமன் (Obesity) அல்லது ஊளைச்சதை.இதற்கு முக்கியக் காரணம் பணியிடத்தில் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து

Read more