சமயபுரத்தாள் சௌபாக்கியம் அளிப்பாள் (Smayapuram Mariamman)

வேண்டுவோர்க்கு வேண்டும் வரத்தை சமயபுரம் மாரியம்மன் (Smayapuram Mariamman) அளிப்பார் என்பது பக்தர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாகும்.

Read more