குறட்டையை போக்கும் எளிய வழிகள் (Snoring)

தூங்கும் போது சுவாசப்பாதையில் ஏற்படும் அடைப்பினால்,மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. இதன்போது வெளிவரும் சத்தமே குறட்டை (Snoring) ஆகும்.

Read more