சமூக ஊடகங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது (How to use social media)

உங்களுக்கும் உங்களைச சார்ந்தவருக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும் தகவல்களை பேஸ்புக் போன்ற சமூக ஊடகங்களில் (Social media) பகிர்வதை தவிர்ப்பது நல்லது.

Read more