சோனம் கபூரின் அழகிற்கு காரணம் (Sonam kapoor beauty secrets)

சோனம் தன் அழகிற்காக ( Sonam kapoor beauty secrets) வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஃபேஸ் பேக்குகளுக்கும்,உணவிற்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்.

Read more