எலும்பு வலுப்பெற என்ன சாப்பிடலாம்? (To strengthen bones)

எலும்புகளின் வலிமைக்கு (To strengthen bones) மிகவும் முக்கியமானவை கல்சியம், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உடல் சார்ந்த வேலை அல்லது சரியான உடற்பயிற்சி.

Read more