திடீர் மாரடைப்பு ஏன் ( Sudden heart attack?)

திடீர் மாரடைப்பு  ( Sudden Heart attack) என்பது, இருதயத்திற்கு செல்லக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் கெட்டுப்போவதால் ஏற்படுவது.இதன் போது  மிக வேகமாக அளவிட முடியாத துடிப்பு (

Read more