பொருத்தமான தலையணை!(Suitable pillow)

30 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு உடலின் நெகிழ்வுத்தன்மை (flexibility) குறையும் என்பதால்,பொருத்தமான தலையணையை (Suitable pillow) பாவிக்க வேண்டும்.

Read more