சுண்டைக்காய் பொரித்த குழம்பு (sundaikai kulampu)

சுண்டைக்காய் (Sundaikai) கைப்புச் சுவையும், வெப்பத் தன்மையும் கொண்டது. இதனால் வயிற்று பூச்சிகள் அழிக்கும் தன்மை கொண்டுள்ளது. அதோடு குடலும் வயிறும் சுத்தமாகும். ஒரு நாளில் மூன்று

Read more