சூர்ய நமஸ்காரம் (Surya namaskar)

சூரிய நமஸ்காரம் (Surya namaskar) சுவாசம், உடல் மற்றும் மனம் ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கிணைத்து செய்யும் ,நம் முன்னோர்கள் தந்த ஒரு அற்புத பயிற்சி.

Read more