சுவாமியை தரிசிக்கும் முறை (How to do Swami Darshan)

முதலில் கோபுரத்தை (Swami Darshan). ஆண்கள் தலைக்குமேல் இரு கைகளையும் குவித்தும், பெண்கள் மார்புக்கு நேரே கைகளை குவித்தும் வணங்கவேண்டும்.

Read more