வாழைப்பழ பணியாரம் (Banana snack)

மா, சீனி,வாழைப்பழம் ,எண்ணெய் கொண்டு வாழைப்பழ வாய்ப்பன் (Banana snack)செய்யபடுகின்றது.சுவையான பலகாரம்.இலகுவாக வாழைப்பழ வாய்ப்பன் செய்யலாம்.

Read more

வல்வெட்டித்துறை எள்ளுப்பாகு (Ellu paku)

அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடும் ஓர் பதார்த்தம் எள்ளுப்பாகு(Ellu paku). எள்ளை கொண்டு செய்யப்பட்டு உணவுகளான எள்ளு உருண்டை, எள்ளு சாதம், எள்ளுமா, போன்றவற்றில் எள்ளுபாகு முதன்மையானது. எள்ளு,உழுத்தம்மா,சீனி

Read more