கடுக்காய் என்னும் அற்புத மூலிகை (Wonderful herb myrobalan)

கடுக்காய் (Myrobalan) மலச்சிக்கலைப் போக்கும்.பசியைத் தூண்டி இரத்தத்தைச் சுத்தப்படுத்தி வாத பித்த கபத்தால் வரும் அனேக நோய்களைக் குணப்படுத்தும்

Read more