அல்சரும் தவிர்க்கவேண்டிய உணவுகளும் (Foods to avoid for ulcers)

அல்சர் ஆயுட்கால நோய் அல்ல. பழக்கவழக்கங்கள், உணவுக் கட்டுப்பாடுகளை (Foods to avoid for ulcers) கடைபிடித்து வர முற்றிலும் குணமாக்கிவிட முடியும்

Read more