துன்பங்களில் துணைநிற்கும் துளசிமாலை (Thulasi Malai)

ஆன்மீக அணிகலன்களில் துளசி மாலை (Thulasi Malai) புனிதம் வாய்ந்தது. துளசிச்செடியின் அடிதண்டு பாகத்தில் இருந்து செய்யப்படுகிறது

Read more