துளசி என்னும் தெய்வீக மூலிகை (Thulasi)

நோய் வருமுன் காத்து, வந்த நோயை விரட்டி, தொடர்ந்தும் நோய் வராத அளவுக்கு எதிர்ப்புச் சக்தியை கொடுக்கும் அற்புத ஆற்றல் வாய்ந்தது துளசி Thulasi).

Read more