பற்களை வெண்மையாக பளிச்சிட செய்யும் பழங்கள்(White teeth)

பற்களில் உள்ள கறைகளைப் போக்கி ,வெண்மையாக பளிச்சிட (White teeth) செய்ய சில பழங்கள் உதவுகின்றன.வாழைப்பழம் பற்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக நல்லது.

Read more