பாரம்பரிய அரிசி வகைகளும் பயனும் (Traditional rice & benefits)

பாரம்பரிய அரிசிவகைகள் (Traditional rice) சர்க்கரைநோய் வராமல் காக்கும்.இரத்த சர்க்கரையளவைக் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் மிகுந்தவை.

Read more