திரிஷாவின் அழகு குறிப்புகள் (Trisha ‘s beauty tips)

37 வயதான த்ரிஷா இன்று வரை அதே அழகுடன் (Trisha ‘s beauty tips) மிளிருவதற்கு ,அதற்கு அவர் பின்பற்றும், யோகா, உணவு, உடற்பயிற்சியே காரணம்.

Read more