உக்ரைன் என்னும் போர் பூமி (Ukraine)

உக்ரைன் (Ukraine) மக்கள் தொகையில் ஐந்து பேரில் ஒருவர் ரஷ்ய இனத்தவர். நாட்டில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு ரஷ்ய மொழி பேசத் தெரியும்.

Read more