வாழைப்பூவில் பகோடா (Valaipoo pakoda)

வாழைப்பூவை பகோடா (Valaipoo pakoda) வடிவில் செய்தால் எல்லோரும் நன்றாக விரும்பி சாப்பிடுவார்கள்.,இதில் அதிகம் துவர்ப்பு சுவை  நிறைந்து உள்ளது.

Read more