காதலர் தினத்தின் பின் மறைந்துள்ள காதல் கதை (Valentines day)

வாலண்டைன் எனும் பாதிரியார் கல்லால் அடித்து ,தலை துண்டிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். இந்த நாளே காதலர் தினமாக (Valentine’s day) கொண்டாடப்படுகிறது.

Read more